Polityka prywatności

Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej

www.wzlcivilaviation.com

obsługiwanej przez

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. w Bydgoszczy

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA (WZL 2 S.A.) zwracają się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z witryny internetowej www.wzlcivilaviation.com (dalej Serwisu) oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do tej oraz wszystkich innych witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu WZL 2 S.A.

Administratorem gromadzonych danych jest spółka WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295719, NIP: 554-03-11-657, REGON: 000173284, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

Inspektor ochrony danych w WZL 2 S.A. S.A. jest dostępny pod adresem email: iodo@wzl2.mil.pl

Dane przetwarzane są do celów określonych w dalszej części dokumentu. Administrator Danych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

WZL 2 S.A. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z Administratorem Danych bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony Administratora Danych w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, oferty usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem WZL 2 S.A. realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat usługi lub produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone. W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), WZL 2 S.A. poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Administratora Danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

 

Pliki cookie i inne podobne technologie

WZL 2 S.A. informuje, że w Serwisie używa mechanizmu plików cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. WZL 2 S.A.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  • przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.