CAO

W ramach certyfikatu PART-145 oferujemy obsługę liniową, bazową
i warsztatową samolotów. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, analizujemy usterki, rozwiązujemy problemy techniczne.  Zakład jest Autoryzowanym Centrum Serwisowym samolotów Cirrus i Diamond
w ramach zatwierdzonej organizacji kompleksowej zdatnosci do lotu PART CAO .

Czym jest CAO?

Posiadamy również zatwierdzenie krajowej organizacji NCAO, certyfikat PL.NCAO.0003 (zobacz certyfikaty) – w zakresie obsługi i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.
CAO to certyfikowana Organizacja Kompleksowej Zdatności do Lotu. Nasza organizacja posiada certyfikat Nr PL.CAO.0016 (zobacz certyfikaty) i następujące przywileje: >> wykonywanie obsługi technicznej >> zarządzanie ciągłą zdatności do lotu >> wykonywanie przeglądów zdatności (wydawanie i przedłużanie ważności ARC) >> wydawanie pozwoleń na loty

Obsługa techniczna

Od roku 2010 jesteśmy autoryzowanym centrum serwisowym samolotów Cirrus.

Obsługujemy następujące typy samolotów:
 Cirrus SR20
 Cirrus SR22
 Cirrus SR22T

Od roku 2018  jesteśmy autoryzowanym centrum serwisowym samolotów Diamond.

Obsługujemy następujące typy samolotów:
Diamond DA20 (wszystkie warianty)
Diamond DA40 (wszystkie warianty)
Diamond DA42 (wszystkie warianty)
Diamond DA62
Diamond DV20

Wykonujemy także obsługi dla samolotów:
Cessna 150, 152, 172, 182

W ramach zatwierdzenia krajowego NCAO obsługujemy następujące samoloty:
Van’s RV-8,
Van’s RV-10,
SONEX,
inne niecertyfikowane samoloty

Nasze dodatkowe usługi:

>> pomoc w zakresie oceny zdatności do lotu oraz stanu  technicznego samolotów przy zakupie tzw. Pre-buy Inspection,
>> inspekcje NDT,
>> malowanie i oklejanie samolotów,
>> hangarowanie,
>> przebazowanie samolotu

Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu

Jeśli posiadasz którykolwiek z powyższych typów samolotów oferujemy profesjonalną pomoc w realizacji zadań związanych z ciągłą zdatnością do lotu:
   >> realizowanie przeglądów przedlotowych
   >> realizacja obsług technicznych określonych w opracowanym Programie Obsługi Technicznej (AMP)
   >> wykonywanie wszystkich mających zastosowanie Dyrektyw Zdatności oraz innych obowiązkowych
        czynności
   >> organizacja i nadzór nad wykonywaniem napraw i modyfikacji
   >> realizacja lotów próbnych związanych z obsługą techniczną
   >> prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ciągłej zdatności do lotu

Do realizacji zadań związanych z zarządzaniem ciągła zdatnością do lotu niezbędne jest posiadanie systemu wymiany informacji o aktualnym nalocie oraz stanie technicznym samolotu. W tym celu naszym klientom oferujemy jedno z dwóch rozwiązań:
   >> opracowany przez naszą organizację Pokładowy Dziennik Techniczny (PDT)
        lub
   >> elektroniczną aplikację AuriDM jako alternatywę dla wersji papierowej.

Przeglądy Zdatności do Lotu (ARC)

Wykonujemy przeglądy zdatności do lotu – wydanie ARC, przedłużenie ARC dla samolotów zarządzanych przez naszą organizację.

Pozwolenia na loty

Jeżeli Twój samolot utraci zdatność do lotu opracujemy i zatwierdzimy warunki wykonywania lotu i wydamy Zezwolenie na Lot (Permit to Fly).

Kontakt

ARKADIUSZ CZAPLA
KIEROWNIK LOTNICTWA CYWILNEGO (MAŁE LOTNICTWO)

Obsługę „małych” samolotów o MTOM do 5700kg wykonujemy
w Hangarze Nr 3 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.

107
Szubińska
85-915
Bydgoszcz