Czym jest CAMO?

Jesteśmy organizacją Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu – CAMO. Wykonujemy czynności pozwalające utrzymać samolot w ciągłej przydatności do lotu.

ZARZĄDZAMY DOKUMENTACJĄ SAMOLOTÓW:
 • Cirrus SR20
 • Cirrus SR22
 • Cirrus SR22T
 • Sonex LL (kat. Specjalny)
 • Vans RV-10
 • Diamond DA20 (silnik Continental lub Rotax)
 • Diamond DA40 (silnik Austro Engine, Technify lub Lycoming)
 • Diamond DA42 (silnik Austro Engine lub Technify)
 • Diamond DA62

Do zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu niezbędne jest nadzorowanie czasu eksploatacji samolotu. W tym celu opracowaliśmy Pokładowy Dziennik Techniczny, w którym odnotowuje się czasy lotów, stan paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz inne niezbędne informacje o stanie technicznym samolotu.

Certyfikaty : PL.MG.075 (zobacz certyfikat → ) i PL.MG.075 (zakres zatwierdzenia krajowego) potwierdzają nasze uprawnienia w zakresie CAMO. Znajdziesz w nim informacje dla jakiego typu samolotów i jakie wykonujemy usługi.

Jakie zadania wykonujemy?

W ramach camo zajmujemy się:
 • ustalaniem procedury Przeglądu Przedlotowego (Pre- Flight Inspection)
 • usuwaniem usterek zgodnie z MEL (Lista Wyposażenia Minimalnego) lub innym równoważnym wykazem ograniczeń
 • opracowaniem i zatwierdzaniem Programu Obsługi Technicznej (POT)
 • obsługą techniczną zgodnie z zatwierdzonym POT
 • wykonywaniem Dyrektyw Zdatności i Biuletynów Serwisowych
 • modyfikacjami i naprawą samolotów
 • wykonywaniem Lotów Próbnych po obsłudze, jeśli jest to niezbędne
 • nadzorowaniem zapisów z przeprowadzonych obsług statków powietrznych

Wydawanie ARC

Pomagamy Właścicielom i Użytkownikom w procedurze rejestracji samolotów. Wykonujemy przeglądy zdatności statku powietrznego (ARC) – przedłużamy ważność poświadczenia zdatności do lotu oraz wydajemy nowy dokument.

Kontakt