Lotnictwo cywilne w WZL Nr 2 S.A. Podsumowanie roku 2018

Kluczowym sukcesem roku 2018 jest zacieśnienie współpracy z firmą Nordic Aviation Capital – jedną z największych firm leasingowych na świecie, która w swoim portfelu posiada ponad 400 samolotów. Efektem tego była realizacja zamówienia związanego z przygotowaniem technicznym takich statków powietrznych jak : ATR42-500, Embraer E190, Bombardier Q400. Te ostatnie trafiły pod skrzydła PLL LOT i latają w polskich barwach do dnia dzisiejszego.
Dzięki poczynionym inwestycjom w infrastrukturę i sprzęt, a także w rozwój personelu technicznego, pod koniec roku 2018, Zarząd WZL 2 miał podstawy do złożenia wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o rozszerzenie posiadanego certyfikatu PART 145 o obsługę ciężką. To oznacza, że nadchodzący rok 2019 przyniesie jeszcze większe możliwości obsługi samolotów w zwiększonym zakresie.
Rok 2018 to również wsparcie jakie było realizowane przez naszą firmę na rzecz 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, w ramach umowy zawartej z firmą Boeing, przy samolocie typu Boeing 737-800, który przeznaczony jest do przewozu najważniejszych osób w Państwie (VIP).
W roku 2018 zaimplementowaliśmy nowe rozwiązania i system potrzebny przy serwisie cywilnych statków powietrznych. Dzięki naszym działaniom w obszarze napraw i malowania samolotów stajemy się zauważalni w zagranicznych mediach branżowych. Rok 2018 to również rozwój w obszarze małego lotnictwa. Obecnie jesteśmy Autoryzowanym Centrum Serwisowym CIRRUS, ale dzięki staraniom podpisaliśmy umowę z firmą Diamond Aircraft Industries GmbH, N.A o utworzeniu Autoryzowanego Centrum Serwisowego na terenie naszych zakładów dla następujących typów samolotów: DA20-C1, DA40-NG, DA40-D, DA40-180/XLS/CS, DA42-NG, DA40-NG, DA62. Prowadzone są również rozmowy w zakresie uruchomienia sprzedaży samolotów Diamond przez WZL Nr 2.